Walne Zebranie Delegatów 26.02.2017

    Zarząd Oddziału 0481 Warszawa P-łn PZHGP zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2017 roku (niedziela) o godzinie 11ºº w Dziekanowie Nowym, ul. Kolejowa 402 w karczmie „ Pod Dębem” odbędzie się zebranie statutowe naszego Oddziału.

 

       Proponowany Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór protokólanta zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad walnego zebrania oddziałowego
 4. Wybór komisji mandatowej, stwierdzenie prawomocności zebrania oraz wybór komisji skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału 0481 Warszawa P-łn PZHGP za 2016 rok
 6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej
 8. Dyskusja dotycząca sprawozdań
 9. Głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej o absolutorium
 10. Przedstawienie planu lotów gołębi dorosłych oraz systemu współzawodnictwa na rok 2017
 11. Omówienie i zatwierdzenie preliminarza budżetowego na rok 2017
 12. Wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału
 13. Wybory delegatów na zebranie Okręgowe PZHGP
 14. Sprawy Różne.
 15. Wolne wnioski  

               Sekretarz Oddziału

                  Jerzy Serzysko            

  

Odpowiedzirslash 23.05 20:17
Strona po awarii. Część danych znikła. Ale jutro powalcze z tym na spokojnie Wyniki powinny być dostepne
Odpowiedzwitam 24.05 05:35
Czemu znów są pokręcone listy z wynikami sekcji Łomianki z lotu Chełmża
OdpowiedzIreneusz Ślaz 24.05 15:35
Juz poprawione. To pozostałości po wczorajszym ipadku strony. Część działa normalnie druga pomimo ze powinno być dobrze nie działa Dzis wieczorem posiedze nad tym.
Publish🙂
😉😐😡😈🙂😯🙁🙄😛😳😮😆💡😀👿😥😎😕